ارایه خدمات مشاوره تغذیه به اداره جات، سازمان ها، مدارس و مهدهای کودک

ورود شما به کلینیک مجازی رژیم درمانی آسان دایت را تبریک  می گوییم!

چنانچه مسولین و مدیران محترم مجموعه های دولتی و یا خصوصی ، مدارس و مهد های کودک تمایل به آموزش نکات تغذیه ای به پرسنل ، دانش آموزان و کودکان خود داشته باشند ، می توانند با تماس با تیم آسان دایت از ارایه خدمات این تیم در زمینه مورد نظر برخوردار شوند.
تیم آسان دایت آماده ارایه هرگونه خدمات در مورد بررسی وضعیت تغذیه پرسنل، آموزش تغذیه در بیماری های متفاوت ، بررسی رشد وزنی و قدی کودکان ، برگزاری جلسات تغذیه آموزش تغذیه به والدین و…. می باشد. فقط با یک تماس از طریق ایمیل یا تلفن می توانید درخواست خود را جهت هماهنگی با تیم آسان دایت ارسال نمایید.